Bo na początku jest tylko pomysł

BW Experts jest niezależną, polską firmą doradztwa biznesowego, założoną przez zespół ludzi z bogatym doświadczeniem. Oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie doradztwa biznesowego w obszarze relacji z konsumentami, które prowadzone są za pomocą kanałów zdalnych (telefon, mail, chat, sms). Na swoim koncie posiada wiele projektów związanych zarówno z tworzeniem czy optymalizacją jakości obsługi klienta. Wszystkie rozwiązania wdrażane przez BW Experts budowane są o wieloletnie doświadczenia zdobyte w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej. 
  • Doradzamy swoim Partnerom, jak powinny wyglądać optymalne relacje z ich Klientami bez względu na sektor, w jakim działa firma i jakie cele sobie wytycza.
  • Zawsze staramy się sprostać oczekiwaniom i potrzebom swoich Partnerów. Zatrudnia profesjonalistów, którzy służą wszechstronną pomocą.
  • Proponujemy innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania relacjami z Klientem i sprzedaży bezpośredniej.

Nasze Kompetencje

Nasze kompetencje to szeroko rozumiane doradztwo strategiczne - dla Klientów oferujemy analizy i raporty rynkowe oparte o dane renomowanych instytucji badawczych.

Audyty Marketingowe

Nakłady ponoszone przez firmy na marketing zintegrowany (wszelkie kanały marketingu bezpośredniego, zarówno „tradycyjne”, jak i online) stanowią często pozycję istotną z punktu widzenia efektywności firmy i jej wyniku finansowego. Wiedza o tym, czy wydatki są dokonywane sensownie i prawidłowo pozwala na podejmowanie właściwych decyzji biznesowych oraz wybór adekwatnych narzędzi marketingowych.

Dobór partnerów zewnętrznych
i zarządzanie relacjami z nimi

Budżety alokowane u partnerów zewnętrznych są coraz większe, a zarządzanie relacjami z nimi coraz trudniejsze. Posiadając olbrzymie doświadczenie, zdobyte „po obu stronach barykady”, oferujemy naszym klientom szerokie wsparcie, poczynając od przygotowania zapytań przetargowych, poprzez pomoc w procedurze przetargowej, aż po realizację i rozliczenie umowy.

Optymalizacja procesów

W wewnętrznych i zewnętrznych Contact Center. Na polskim rynku usług Contact Center efektywność kosztowa jest kluczowym kryterium oceny sprawności działania. Contact Center staje się nie tylko istotnym konsumentem budżetów, ale też coraz częściej znaczącym źródłem przychodów. Optymalizacja procesów zarówno po stronie obsługi, jak i po stronie sprzedaży jest niezbędnym warunkiem przejścia od Contact Center kosztowego do „Profit Contact Center”.

Strategie marketingowe

Dobór narzędzi, optymalizacja środków, integracja kanałów. Osiągnięcie sukcesu
w biznesie uwarunkowane jest dobrze zaprojektowaną i konsekwentnie realizowaną strategią marketingową. Doświadczenie kilkuset zrealizowanych projektów, pozwala nam budować strategie na miarę potrzeb i możliwości realizacyjnych naszych klientów. 

Wdrażanie i prowadzenie
projektów sprzedażowych

Dobór kanałów sprzedaży, badania marketingowe, optymalizacja procesów. Naszym celem jest tworzenie takich kanałów sprzedaży, które są nie tylko skuteczne, ale przede wszystkim efektywne. 

Doradztwo techniczne

Wydatki na technikę i technologię to zazwyczaj pierwsza pozycja w wydatkach
inwestycyjnych, ale również istotna pozycja po stronie kosztów operacyjnych.
Optymalizacja tych kosztów, a więc wybór odpowiednich rozwiązań technologicznych,
może nie tylko decydować o kosztowej efektywności działania Contact Center, ale również o zbudowaniu jego przewagi konkurencyjnej na rynku. Śledząc na co dzień rozwiązania z rynków europejskich i światowych, a jednocześnie nie lekceważąc przy tym polskich dostawców, doradzamy rozwiązania najbardziej adekwatne do potrzeb naszych Klientów. 

Budowanie i zarządzanie relacjami z Klientem

Badanie poziomu satysfakcji, wdrażanie strategii lojalnościowych. Rynek polski z rynku nastawionego na niską cenę zakupu ewoluuje w stronę dojrzałego rynku, cechującego się docenieniem roli satysfakcji Klienta. Budowanie właściwych relacji z Klientami jest coraz istotniejszym elementem rozstrzygającym o ostatecznym sukcesie firmy i możliwościach realizacyjnych naszych klientów.

Ochrona danych osobowych 

BW Experts to eksperci w zakresie ochrony danych osobowych i ich wykorzystania w projektach marketingowych. Jesteśmy przygotowani do wdrażania w firmach procedur i programów dostosowania do wymogów stawianych przez RODO (data graniczna 25 maja 2018).  

Nasz Zespół

Ludzie tworzący BW Experts to pasjonaci w swoich obszarach specjalizacji.

Prezes Zarządu

Jacek Barankiewicz

Twórca i współzałożyciel BW Experts. Od blisko 30 lat zajmuje się marketingiem bezpośrednim, legitymując się wszechstronnym doświadczeniem w tym zakresie.

Więcej

Wiceprezes Zarządu

Maciej Wielkopolan

Twórca i współzałożyciel BW Experts. Twórca, współwłaściciel i wieloletni Prezes Zarządu Teleperformance Polska, krajowego oddziału największej na świecie firmy outsourcingu Contact Center.

Więcej

Dyrektor oddziału
w Krakowie

Beata Szynkowska

Praktyk zarządzania Call/ Contact Center. Trener umiejętności miękkich, coach i konsultant. Specjalizuje się w doskonaleniu procesów obsługowych i sprzedażowych.

Seniora Analyst

Marcin Sosnowski

Praktyk zarządzania Call/Contact Center. Specjalizuje się w doradztwie i zarządzaniu operacyjnym Call/Contact Center. Z branżą związany od 2000 roku.

Więcej

Doktor Psychologii

Paweł Wójcik

Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Posiada ponad 25 lat doświadczeń w jakościowych i ilościowych badaniach marketingowych i badaniach konsumentów

Ekspert ds. innowacji w ochronie zdrowia

Michał Kołak 

Kierownik projektów, business development, analityk w obszarze innowacji oraz IT, w tym w ochronie zdrowia. Zajmuje się od wielu lat doradztwem i koordynacją projektów oraz złożonych zespołów projektowych.

Klienci

 Dziękujemy Naszym Partnerom za współpracę,
możliwości rozwoju i zaufanie. 

Polecamy

Skontaktuje się z nami

+48 22 653 66 66
biuro@bwexperts.pl
Siedziba spółki:
Aleja Jana Pawła II 29
00–867 Warszawa 

© Copyright 2019 BW Experts - Wszystkie prawa zastrzeżone.